Oferta edukacyjno-wychowawcza

Naszym przedszkolakom zapewniamy:

 • opiekę w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 16.00
 • posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek,
 • zajęcia umuzykalniające 2 razy w tygodniu,
 • zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu,
 • przygoda z językiem niemieckim 1 raz w tygodniu,
 • zajęcia logorytmiczne 1 raz w tygodniu,
 • zajęcia logopedyczne indywidualne – według potrzeb,
 • cykliczne spotkania ze sztuką, muzyką i teatrem,
 • malowanie na sztalugach
 • na sportowo z piłką
 • bezpieczną zabawę na placu zabaw,
 • materiały plastyczno-techniczne,
 • wszelkie przybory do higieny.
Realizujemy podstawę programową zgodną z wymogami MEN. Dzieci przygotowujące się do nauki w szkole uczestniczą w zajęciach wprowadzających do nauki pisania i czytania

Zapewniamy naszym maluchom możliwość odpoczynku poobiedniego.

Organizujemy zajęcia wyciszające metodą M. Montessori.

Roczny plan pracy wzbogacamy o imprezy okolicznościowe, zgodnie z kalendarzem, oraz o wycieczki edukacyjne.