Cennik przedszkola

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 490 zł.

Opłatę należy wnosić z góry, do 5. dnia każdego miesiąca.

Wpisowe (dla nowo przyjętych dzieci) wynosi 100 zł.

Opłaty uiszczać można osobiście w przedszkolu lub przelewem na konto bankowe:

Alior Bank 29 2490 0005 0000 4001 0007 9948
Agnieszka Dubrawska-Kukiel, ul.Gorzowska 62, Trzcianka

Dziękujemy!